Ski USA - Minnesota

Mount Kato Ski Area Piste Map / Trail Map

Ski USA - Minnesota

Mount Kato Ski Area Piste Map / Trail Map


Browse the ski and snowboard runs on the Mount Kato Ski Area piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Mount Kato Ski Area ski resort.

Mount Kato Ski Area Piste / Trail Map
Mount Kato Ski Area Piste / Trail Map