Ski Japan - Hokkaido

Kamisunagawadake Kokusai Piste Map / Trail Map

Ski Japan - Hokkaido

Kamisunagawadake Kokusai Piste Map / Trail Map


Browse the ski and snowboard runs on the Kamisunagawadake Kokusai piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Kamisunagawadake Kokusai ski resort.