Ski Japan - Hokkaido

Tsubetsu Piste Map / Trail Map

Ski Japan - Hokkaido

Tsubetsu Piste Map / Trail Map

JaTsubetsu

Use the buttons below to tell us…


Browse the ski and snowboard runs on the Tsubetsu piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Tsubetsu ski resort.