Ski Japan - Nagano

Kanbayashi Ski and Snowboard Park Piste Map / Trail Map

Ski Japan - Nagano

Kanbayashi Ski and Snowboard Park Piste Map / Trail Map

JaKanbayashi Ski and Snowboard Park

Use the buttons below to tell us…


Browse the ski and snowboard runs on the Kanbayashi Ski and Snowboard Park piste map below. Click the map to view a full-sized version of the trails at Kanbayashi Ski and Snowboard Park ski resort.